Om distrikt 2280:

Distrikt 2280 omfatter Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker med til sammen 56 klubber og 2031 medlemmer, hvorav 307 er kvinner. Ser vi på presidenter og sekretærer i klubbene, så utgjør kvinneandelen 31 av totalt 112.

Distriktet er et geografisk område som er opprettet for RI's administrative formål.

Distriktet ledes av en valgt guvernør som selv setter sammen sitt distriktsråd og sine komitéer. Distriktsledelsen er opprettet for å støtte klubbene i å oppnå Rotarys målsetninger som beskrevet i våre lover. Selv om distriktsledelsen således er en støttefunksjon har den også et ansvar for å fremme de årlige mål som Rotary International setter seg og være motivatorer for å nå disse. Distriktsledelsen består av et Distriktsråd og Distriktsansvarlige/Støttepersoner. Distriktsrådet er sammensatt av sittende distriktsguvernør(DG), nærmest avgåtte guvernør(IPDG), innkommende guvernør(DGE), nominert guvernør(DGN), assisterende guvernører(AG), distriktssekretær og distriktskasserer.

Distriktsrådet innkalles 1 til 2 ganger i halvåret eller ved behov.

Til møtene kan innkalles Distriktsansvarlige/Støttepersoner etter behov. Distriktsansvarlige Støttepersoner er utnevnte Rotarymedlemmer som har påtatt seg oppgaver med å være rådgivere for klubbene ved behov.

Husk de er der alle for å bli benyttet.